+ 420 774 742 668
Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2, Nové Město

SANACE PO s.r.o.

ROZSÁHLÉ SPEKTRUM SLUŽEB

Sanace a úklid objektů po požárech, povodních a zemřelých osobách,

Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Jsme členy těchto komor,
svazů a cechů:

Sanace objektů

Sanace a úklid škod po požárech, sanace po povodních na objektech a zařízení, sanace prostor po zemřelých osobách, sanace a úklid bytů po.. [pokračovat]

Požární ochrana a BOZP

Zpracování dokumentace stanovené zákonem o požární ochraně, začlenění provozovatele do kategorií podle míry požárního nebezpečí,.. [pokračovat]

Hydranty, hasící přístroje, uzávěry a ucpávky

Prodej, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, pravidelné kontroly a záruční servis, prodej prostředků.. [pokračovat]

Deratizace, dezinfekce
a dezinsekce

Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení, omezování výskytu škodlivých hlodavců.. [pokračovat]