Nonstop linka 800 166 666

Čištění fasád

Abrazivní cištení fasád

Je vhodné na tryskání malých ploch ve výbušném prostředí. Vhodné využití nachází v oblastech, kde je kladen důraz na co nejmenší prašnost, dále pak v odvětví oprav a renovací památek. Směs písku s vodou je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi. Restaurátorské účely za použití speciálních jemných abraziv a malého tlaku – fasády, sochy, kašny atd. Stavební čištění – jakýkoliv zděný povrch. Odstraňování GRAFFITI Odstraňování zvětralých nesoudržných částí z betonových ploch, vnitřní i vnější povrch - (přehradní hráze, komínová tělesa, silniční - železniční mosty a tunely, vodárenské nádrže či chladící věže) před jejich případnou následnou sanací či revizí odstranění nečistot jako je např. korozní krusta, mechy, řasy z režného či kamenného zdiva na základě skutečnosti, že zařízení TORBO pracuje s minimální prašností lze pracovat bez jakéhokoliv omezení i v suterénních místnostech, interiéru či v uzavřených nádržích (např. vodojem, plynojem)

Cištení systémem tlakové vody - Zarízení WAP

Čistění tlakovou vodou od 100 do 500 bar. za studena - rotační nebo pulzní tryskou, za účelem odstranění nečistot, starých nátěrů, solí, bílé rzi a jiných úsad, včetně neutralizace. Čistění tlakovou vodou do 180 bar. za horka – až do teploty 90°C , rotační a pulzní tryskou, za účelem odstranění mastnot, dehtů, nečistot a jiných úsad, včetně následné neutralizace. Zařízení vysokotlakého vodního paprsku Čistění tlakovou vodou do 500 bar. za studena , za účelem odstranění starých omítek, nesoudržného zvětralého betonu, různých nečistot , kameninových usazenin, či zbytků nepřídržných nátěrů.

Čištením tryskáním suchým ledem

Tryskání suchým ledem je vhodné na odstraňování různých nečistot - například čištění fasád budov, různých kameniv a podezdívek, střešních krytin, soch a pomníků, usazenin lepidel, karbonů, mastnot, prachu, bitumenů atd. Suchý led je inertní a proto je velmi vhodný pro čištění v prostředí náročném na hygienické požadavky jako je například potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Tato technologie je ideálním řešením pro údržbu výrobních strojů a zařízení tam, kde je stížený přístup nebo kde údržba vyžaduje složitou demontáž. Metoda výrazným způsobem zkracuje čas potřebný na demontáž a údržbu a tím šetří prostojové ztáty s tímto spojené. Otryskávání suchým ledem je suchým procesem. Granule suchého ledu jsou CO2 a ty se okamžitě odpařují při kontaktu s čištěným povrchem. Technologie čištění neprodukuje žádný sekundární odpad. Po čištění se odstraněný odpad pouze zamete nebo vysaje. Tryskání suchým ledem je ekologická technologie. Nedochází k únikům toxických látek a nepoužívá žádné chemikálie. Otryskávání suchým ledem je neabrazivní. Čistěné povrchy zůstávají nepoškozené, což se nedá docílit jiným způsobem mechanického nebo tlakového čištění (pískování, tryskání struskou, kovovými materiály apod.) Tato metoda umožňuje udržovat v čistotě nástroje a zařízení i přímo ve výrobním procesu, bez složité demontáže nebo nákladné odstávky strojů. Poskytuje tak prokazatelné snížení nákladů. Technologie umožňuje rychlé a efektivní čištění i těžko přístupných míst a součástí.

Zpět