Hasící systémy Sapfir

Systém Sapfir je:

  • automatický
  • autonomní

  • patentem chráněný práškový hasící modul


Hasící modul je tvořen:

  • Krytem obsahujícím hasící prášek a generátor studeného plynu
  • Elektrickým spouštěcím prvkem
  • Rozprašovačem
  • Držákem na strop nebo stěnu


Aktivace systému probíhá

  • Automaticky pomocí integrovaného nebo samostatného senzoru
  • Manuálně, pomocí externího tlačítka

  • Systém není napájen žádným externím zdrojem


Velikost modulů je různá dle použití
od miniaturní, pro prostor do 1,3 m3
(hašení serverových skříní)
po maximální, pro prostor do 216 m3
(hašení továrních hal a čerpacích stanic)

Zpět