Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Deratizace

Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Likvidujeme veškeré škodlivé či obtížné hlodavce jako (potkany, krysy, myši domácí, hryzce vodní, hraboše polní, norníky rudé atd.) Patří sem i opatření preventivní! Používáme nejmodernější dostupné technologie, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Disponujeme veškerými prostředky, jako jsou granuláty, parafíny, bloky, salámy, posypy, plyny, zrním atd.

Vždy rychle a diskrétně. Zavolejte nám, pokud máte podezření na výskyt hlodavců. Provádíme také plošné deratizace průmyslových objektů a bytových družstev.

Dezinsekce

Likvidace nežádoucího lezoucího a létajícího hmyzu. Štěnice, švábi, mravenci, rusi, blechy, mouchy, komáři, moli, pavouci, vosy apod.
Likvidace provádíme takovým způsobem a přípravky, že není ohroženo ani zhoršeno životní prostředí v bytech a ostatních ošetřených prostorech. Používáme kvalitních moderních přípravků, které jsou bez zápachu, nezanechávají skvrny na ošetřených plochách a jsou bezpečné pro lidský organismus. Monitorujeme škůdce a jeho podrobné určení včetně navržení vhodného sanačního postupu.
Používáme nejmodernější a nejbezpečnější možné aplikační technologie a chemické látky s minimální toxicitou pro životní prostřední a člověka. Určíme škůdce a připravíme Vám chemickou směs, kterou můžete aplikovat sami.

Vždy rychle a diskrétně. Zavolejte nám, pokud máte podezření na výskyt obtížného hmyzu.
Provádíme také plošnou dezinsekci průmyslových objektů a bytových družstev.

Dezinfekce

Ošetření objektů po výskytu infekčních onemocnění, ošetření provozoven veřejného stravování a prodejen potravin, likvidace škodlivých hub a plísní na objektech nebo nábytku. Provádíme přípravky s vysokou účinností. Jejich aplikace je prováděna šetrně s maximálním ohledem na okolní životní prostředí. Dezinfekcí se rozumí soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.

Nejčastěji ošetřované provozy podle požadavků našich zákazníků v rámci platných hygienických norem jsou: zdravotnické organizace, dezinfekce bytů po zemřelých, zemědělské provozy – stáje, atd., policejní cely, auta taxi, MHD.

Vosy, sršni nebo včely

Stále větší procento populace se stává alergickými na vosí, sršní nebo včelí píchnutí. Proto je důležité provést likvidaci vosího, nebo sršního hnízda okamžitě po zjištění jeho přítomnosti. Předejdeme tím ohrožení lidského života a našich blízkých. Specializujeme se na odchyt a likvidaci veškerého bodavého hmyzu jako jsou včely, sršni a vosy a odchyt dalších zvířat v Ústeckém kraji.

Jsme propojeni s příslušnými hasičskými sbory, městskými úřady a policií v rámci naší pohotovostní služby v případě akutního výjezdu přímo na místo výskytu a provést okamžitý odchyt event.následnou likvidaci.

Zpět