Požární bezpečnost staveb

Zajišťujeme bezpečnost staveb, které splňují všechny požadavky stanovené stavebním zákonem
a odpovídajícími normami. Naším cílem je zajistit protipožární ochranu komplexů budov pomocí
projektových řešení. Dodáváme různé typy kalciumsilikátových požárně ochranných desek.
Nabízíme komplexní systém požární ochrany pro všechny oblasti stavebnictví. Dodáváme širokou paletu
výrobků; např. materiály zpěňující v případě požáru, těsnící pásky, požárně ochrannou maltu, požárně
ochranná zasklení, požárně ochranné manžety pro prostup hořlavého potrubí stěnami a stropy.
Vše podléhá systému zabezpečení jakosti podle EN ISO 9001.
Všechny materiály jsou v ČR certifi kovány Autorizovanou osobou; certifi káty byly vydány na základě:
odborných posudků, zkoušek požární odolnosti, závazného posudku Státního zdravotního ústavu
a dalších.
Máme pro Vás nejen vynikající výrobky a komplexní servis, ale i kompletní požárně ochranné systémy,
pomocí nichž lze zajistit bezpečnost a ochranu všech zařízení a konstrukcí ve stavebnictví.

Pro požární bezpecnost staveb

 • Protipožární podhledy a přímé obklady
 • Požární bezpečnost pro ocelové sloupy
  a nosníky
 • Protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy
 • Protipožární obklady stropů a střech
  z trapézových plechů
 • Nosné a nenosné protipožární stěny
 • Požární bezpečnost pro dřevěné
  sloupy a nosníky
 • Požární bezpečnost těsnění spár
  a dilatačních spár
 • Požární bezpečnost vzduchotechnického
  vedení, vedení pro odvod kouře
 • Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných
  trubních vedení
 • Protipožární instalační kanály pro elektrokabely
  a kabelové kanál
 • Protipožární přepážky pro elektrokabely
  a vedení ve stropech a stěnách

Pro komplexní protipožární ochranu
staveb a konstrukcí:

 • Dílčí přepážky v kabelových kanálech
 • Hlavní přepážky v kabelových kanálech
 • Kabelové kanály
 • Retardace kabelů
 • Utěsnění kabelů
 • Ochrana dřevěných konstrukcí nástřikem
 • Ochrana dřevěných konstrukcí obkladem
 • Ochrana ocelových konstrukcí nástřikem
 • Ochrana VZT potrubí
 • Ochrana ocelových konstrukcí obkladem
 • Stavební spáry
 • Utěsnění kovového potrubí
 • Desky pro kabelové lávky
 • Zauhlovací mosty
Zpět