Sanace prostor po zemřelém

Naše společnost provádí sanaci objektů (např. místnost, byt, dům, auto) po zesnulých.
Zejména v závislosti na době od úmrtí a způsobu zasažení provádíme dva druhy sanace

SLABÁ  SANACE

Pokud je tělo zemřelého nalezeno bezprostředně nebo krátkou dobu po úmrtí, je sanace méně náročná.

Nutná opatření

  • provést dezinfekční postřik na veškeré nesavé materiály
  • likvidace veškerých savých materiálů, které přišly do styku s tělem zemřelého

Orientační cena této sanace je 6.000,- Kč (bez DPH)

Likvidace odpadů zdarma

 

SILNÁ SANACE

Pokud se tělo zemřelého nacházelo v prostoru delší dobu a došlo k fázi pokročilého rozkladu a vsaku tělních tekutin do podlahových krytin a nábytku je nutné provést rozsáhlejší sanaci objektu.

Nutná opatření

  • provést dezinfekční postřik celého objektu
  • kompletní likvidace kontaminovaného materiálu
  • lokální nebo kompletní likvidace podlahových krytin
  • závěrečná dezinfekce a neutralizace zápachů

Součástí vyklízení bytu po zesnulém je přistavení kontejneru, vynošení nepotřebných věcí, úklid i odvoz odpadu na skládku nebo sběrný dvůr. Navíc provádíme dezinfekci objektu před vyklízením, a ještě jednou po vyklízení. Zbavíme vás starého nábytku, elektrospotřebičů, vybavení, oblečení a jiných pozůstalostí. Samozřejmě bude jen na vás, které věci si necháte.

Rozsah a způsob sanace je vždy konzultován se zákazníkem.

Orientační cena této sanace je 13.000,- Kč (bez DPH). Likvidace odpadů zdarma

Zpět