Vyberte stránku

Odstraňování následků po dopravních NEHODÁCH

Bez důkladného odstranění veškerých kapalin hrozí stále riziko bezpečnosti provozu a pro životní prostředí. Jsme specialisté na odstraňování těchto hrozeb. S našimi zkušenostmi a moderním vybavením jsme připraveni minimalizovat riziko a obnovit bezpečnost na silnicích

U odstraňování následků po dopravních nehodách je Vaše bezpečnost a ochrana životního prostředí naše priorita

 

1. Rychlá reakce a hodnocení situace: Po zajištění místa havárie IZS složkami rychle reagujeme a provádíme detailní hodnocení situace. Identifikujeme uniklé chemikálie a další nebezpečné kapaliny a určíme strategii pro jejich odstranění.

2. Bezpečnostní opatření: Nasazujeme vhodné ochranné prostředky a vybavení pro naše pracovníky a vytváříme bezpečné pracovní prostředí. Bezpečnost našich pracovníků a okolního prostředí je naší prioritou.

3. Odstranění nebezpečných látek: S použitím specializovaných technik a zařízení odstraňujeme uniklé chemikálie a kapaliny z vozovky. Postupujeme opatrně a pečlivě, abychom minimalizovali riziko dalšího znečištění.

4. Čištění vozovky: Provádíme důkladné čištění vozovky a okolí, aby bylo odstraněno veškeré nebezpečné látky a kapaliny. Používáme vhodné metody a prostředky, abychom zajistili bezpečnost a plynulost provozu vozidel.

5. Zajištění původního stavu: Na závěr naší činnosti se snažíme obnovit vozovku do původního stavu. Provádíme dodatečné úpravy a opravy, pokud je to nezbytné, aby byla vozovka opět bezpečná pro provoz.

Naše firma je vybavena zkušenými pracovníky a moderním vybavením, abychom mohli efektivně a bezpečně provádět odstraňování nebezpečných látek a kapalin z vozovek po dopravních nehodách. Vaše bezpečí a ochrana životního prostředí jsou pro nás prioritou.