Sanace objektů po požárech, povodních

slide01

Sanace objektů po požárech a povodních patří mezi nejrozšířenější oblast v poskytování služeb.

Více o službě

Služby

Sanace objektů

offer04Sanace a úklid škod po požárech, sanace po povodních na objektech a zařízení, sanace prostor po zemřelých osobách, sanace a úklid bytů…

Více

Požární ochrana a BOZP

offer02Zpracování dokumentace stanovené zákonem o požární ochraně, začlenění provozovatele do kategorií podle míry požárního nebezpečí,..

Více

Hydranty, hasící přístroje, uzávěrky a ucpávky

offer03Prodej, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, pravidelné kontroly a záruční servis, prodej prostředků..

Více

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

offer04Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení, omezování výskytu škodlivých hlodavců…

Více

Odstraňování havárií

offer04Sorbenty kapalin
Havarijní těsnící prostředky
Průmyslové utěrky
Fotoluminiscenční značení
Bezpečnostní chemická světla…

Více

Požární bezpečnost staveb

offer04Zajišťujeme bezpečnost staveb, které splňují všechny požadavky stanovené stavebním zákonem
a odpovídajícími normami.

Více

Sanace prostor po zemřelém

offer04
Naše společnost provádí sanaci objektů (např. místnost, byt, dům, auto) po zesnulých.
Zejména v závislosti na době od úmrtí a způsobu zasažení provádíme dva druhy sanace

Více

Prodej technických plynů

offer04Plyny podporující hoření
Hořlavé plyny
Inertní plyny
Toxické plyny
Medicinální plyny
Potravinářské plyny

Více

Průmyslové čištění

offer04Abrazivní čištění fasád
Čištění systémem tlakové vody – Zařízení WAP
Čištěním tryskáním suchým ledem
Odstraňování graffitů

Více

Vysoušení a Odvlhčování

offer04Vysoušení zdí po povodních a záplavách
Odstraňování plísně
Odmašťování

Více

Půjčovna

offer04Topidel
Vysoušečů
Ventilátorů
Klimatizace

Více

Asistenční služby při správě nemovitostí převážně pak pro SVJ, bytová družstva a obce

Každý dům, každá nemovitost je neustále vystavena riziku poškození.
Prasklé vodovodní potrubí, střecha poškozená od silného krupobití, zatopený sklep, požár, výbuch plynu, poničení fasády, zvonků, vchodových dveří…
A další a další. Každý vlastník musí tyto nákladné škody rychle a beze zbytku odstranit, aby nedošlo k dalším následným škodám.

Více

Hasící systémy Sapfir

Modul práškového hašení požárů MPH (N) a MpH (N-T) ve dvou vyhotoveních (stropový a stěnový), je určen k automatickému hašení ohnisk požárů třídy A (tuhé), B (kapalné), C (plynné), a E (elektrické spotřebiče bez výpočtu napětí hasicího prášku).

Více

Reference

5.7.2019
Vážení,
chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě SANACE PO za jejich ochotu, vstřícnost, rychlost a spoustu dalšího….. čím nám pomohli vyřešit následky požáru celého sklepení u našich rodičů. Jmenovitě velké DĚKUJEME pro pana Rybáře, který se druhý den po požáru zastavil s nabídkou vysanování vyhořelých prostor (vůbec jsme netušili, že nějaká taková služba je možná). Dále paní Skopcové, která byla po celou dobu čistění sklepení k dispozici. Oba velice ochotní, vstřícní, dodávali optimismus…. Určitě ještě velké DĚKUJEME celému pracovnímu týmu, který více než týden vyhořelé prostory čistil. Úžasní, obětaví a důslední.
V některé z minulých referencí jedna paní napsala … „měla jsem pocit – andělé žijí“…. musíme souhlasit, protože jsme to měli stejně. Nabídka pomoci firmy SANACE PO pro nás byla jako paprsek světla v té šílené zapáchající temnotě.
Skvělé je i to, že si firma vše sama vyřídí s pojišťovnou.
Celá moje rodina firmě upřímně děkuje.

Voženílkovi a Provazníkovi

P. S. Ti, co zastávají motto: „Lepší vyhořet, než se stěhovat“ ……..vůbec netuší, o čem je řeč.

27.4.2019
“Požár- to je tak strašný zážitek- obava co bude a vůbec jsem nevěděla že existuje firma, firma co by pomohla. Ta se objevila u našeho vyhořelého domu- měla jsem pocit- andělé žijí- vše trvalo delší dobu, ve hře je pojišťovna a pak začali pracovníci Sanace PO- profíci -čistili, vyklízeli, vynášeli, sanovali, uklidňovali nás postižené ohněm, malovali, myli, pokládali nové podlahy a prováděli veškeré další práce. Děkuji byt vypadá krásně, voní a já mohu zase klidně spát. Děkuji vám El.Martiniuková”
Dávám * * * * * Eliska Martiniukova

12.2.2019
Chtěla bych poděkovat firmě SANACE PO.
Začátkem listopadu nám od nabíječky vyhořel kompletně celý byt.Byli jsme na dně. Hned druhý den se nám ozvala firma SANACE PO, které jsme dali plnou moc a ta za nás vyřídila vše s pojišťovnou a dále pak vyklidila, provedla sanaci a opravila nádherně celý byt. Moc jim děkujeme, bez jejich pomoci bychom do dnešního dne nebydleli. Firmu všem doporučuji.
Jana Kralovice

26.11.2018
Dobrý den,
děkuji všem z Vaší sanační firmy , kteří se podíleli nejen na likvidací mého bytu po katastrofálním vytopení v únoru t.r. ,ale i na jeho uvedení do obyvatelné podoby, v což jsme s dcerou ani nedoufaly. Máte kvalitní, pracovité a velice slušné zaměstnance. Doba likvidace a rekonstrukce byla pro mne psychicky náročným obdobím, proplula jsem jím i díky p.Vomastkovi a jeho přístupu včetně morální podpory..
Ještě jednou děkuji
Severinová Eva

9.2.2018
DOBRÝ DEN,
NEZLOBTE SE, ŽE VÁS NYNÍ NA CHVÍLI ZDRŽÍM TÍMTO DOPISEM, ALE Z MÉHO POHLEDU JE TO VELMI DŮLEŽITÉ, ABY JSTE TO VĚDĚLI. CHCI VÁM ZA SEBE, A RÁDA BYCH I ZA NÁS VŠECHNY – KOHO SE TO TÝKÁ, MOC PODĚKOVAT ZA VAŠÍ POMOC A ZA ÚŽASNÉ LIDIČKY, KTEŘÍ U VÁS PRACUJÍ. V PROSINCI 2017 – Z 15 NA 16 U NÁS V DOMĚ VZNIKL POŽÁR. PODROBNOSTI JISTĚ ZNÁTE.. JELIKOŽ SI OBYČEJNÝ ČLOVĚK NE VŽDY UVĚDOMÍ DŮLEŽITOST RŮZNÝCH PROFESÍ, TAK SI NEMŮŽE ASI ANI PŘEDSTAVIT, JAKÉ JE TO PAK PŘI TAKOVÉM ZÁSAHU. MOC DĚKUJI VŠEM ZÁCHRANNÝM SLOŽKÁM, JISTĚ JSTE S NIMI V KONTAKTU, TAK BUDETE TAK MOC HODNÍ A SDĚLÍTE JIM MÉ PODĚKOVÁNÍ A UZNÁNÍ.. DĚKUJI. BYLO TO NAPROSTO PROFESIONÁLNÍ, SEHRANÉ, NAVAZUJÍCÍ, BEZ PANIKY, NERVOZITY.. – JEDNÁNÍ – A S VELKOU VSTŘÍCNOSTÍ I PÉČÍ. JÁ OPRAVDU UPŘÍMNĚ SMEKÁM A OBDIVUJI, ŽE TAKOVÉ PROFESE VYKONÁVÁTE… A POTOM, KDYŽ JSME SE TAK „TROCHU“ Z TOHO VŠEHO PROBRALI, NASTOUPILI JINÍ LIDÉ S JINÝM ÚKOLEM. ZA TYTO LIDIČKY VÁM MOC DĚKUJI. KDYŽ SI UVĚDOMÍM, V JAKÝCH PODMÍNKÁCH A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ PRACUJÍ, JE S PODIVEM, ŽE JSOU JEŠTĚ PŘI TOM VŠEM TAK MOC OCHOTNÍ, PRACOVITÍ, VSTŘÍCNÍ A POHODOVÍ… JÁ JSEM JEJICH POMOC NEPOTŘEBOVALA DLOUHO, ALE TO MI STAČILO K TOMU, ABYCH JE POZNALA, JAKO ODBORNÍKY I JAKO LIDI. JSEM RÁDA, ŽE JSEM JE POZNALA, PŘIMLOUVÁM SE, ABY JSTE JIM DALI NĚJAKOU MIMOŘÁDNOU ODMĚNU. JSTE JISTĚ MOC RÁDI, ŽE TITO LIDÉ PRACUJÍ PRÁVĚ U VÁS. NEVÍM KDO ZROVNA BYL U MĚ, ALE JE TO ÚPLNĚ JEDNO, PROTOŽE TOHLE NELZE VYKONÁVAT BEZ SKVĚLÉHO, SEHRANÉHO KOLEKTIVU A VEDENÍ TĚCHTO LIDÍ, ORGANIZACE PRÁCE, KVALITA, RYCHLOST, NÁVAZNOST… OBDIVUJI JE A VÁŽÍM SI JICH JEŠTĚ MNOHEM VÍC – NEB JIŽ TROCHU VÍM, JAK MOC JSOU DŮLEŽITÍ A JAK MOC TO MAJÍ NÁROČNÉ. MYSLÍM TÍM – OD VEDENÍ AŽ K ÚPLNĚ „POSLEDNÍMU“ ČLOVÍČKOVI. OD ODBORNÝCH PRACÍ, PŘES LIKVIDACI NÁSLEDKŮ, AŽ PO HODNĚ ČASTÝ ÚKLID. OMLOUVÁM SE, ŽE JSEM VÁS ZDRŽELA, ALE JÁ JSEM VÁM TO „MUSELA „NAPSAT. MOC DĚKUJI, ŽE JSTE A DĚLÁTE TOLIK UŽITEČNOU PRÁCI PRO LIDI, KTEŘÍ SE DOSTALI DO NĚJAKÉ KRIZOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE. PŘEJI VÁM HODNĚ TAK SKVĚLÝCH ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU PRÁVĚ TITO, KTEŘÍ PRACOVALI U NÁS . S VELKÝM OBDIVEM A ÚCTOU K VAŠÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI.
LUKAŠČUKOVÁ VĚRA, MOST, GORKÉHO 1254/15

11.1.2017
Vážený pane, velice rád Vám sděluji toto:
Když jsme v sobotu 17.září 2016 vyhořeli, vůbec jsem si nedokázal představit jak tuto svízelnou situaci řešit. Když se pak v neděli v poledních hodinách objevil pan Mašín, byl jsem velmi překvapen. Chci zdůraznit, že jeho odborné zkušenosti a zejména odborné rady, i jeho aktivní přístup k řešení prvopočátečních právních, pojistných i finančních otázek mne přesvědčil, že právě vy jste ta firma, která mi pomůže vyřešit všechny související problémy. Rád zdůrazňuji, že jeho profesionální přístup a jeho seriózní, kultivované jednání působily jako balzám na moje pocuchané nervy. V podobném duchu na mne působilo i jednání s dalšími funkcionáři Vaší firmy a to jak osobní jednání s panem Rybářem, nebo jen telefonické s panem Brabcem. Vždy jsem se setkal s korektním, reprezentativním a vstřícným jednáním. Po prvopočátečních organizačních problémech a termínových zdržení, jejichž důvody a příčiny jsem později pochopil, jsem se zejména po nástupu pana Šarlingera do funkce stavbyvedoucího přesvědčil, že jsem se svým problémem v seriózních rukách. Na přístupu k práci a plnění úkolů všech řemeslníků bylo pak velmi výrazně znát, jak jejich osobní vztah ke stavbyvedoucímu positivně ovlivňuje kvalitu a včasnost postupu prací.
Doopravdy chci jmenovitě ocenit práci všech specialistů kteří se na sanačních pracích podíleli, ať to byl p.Jelínek a jeho 2 kolegové,jejichž práci v obtížných podmínkách požářiště jsem obdivoval, nebo další specialisté. Pan Hradecký i pan Šulc prokázali že jsou specialisté, profesionálové na pravých místech. Vždy dokázali se mnou svoje úkoly odborně konsultovat, moje různé nápady buď respektovat, nebo profesionálně plnohodnotně vyvrátit. Velice dobře se mi s oběma spolupracovalo. Nezanedbatelný podíl na konečném výsledku prací měli i jejich kolegové pan.Sekera i pan Dvořáček.
Nu a zcela na závěr znova a rád zdůrazňuji jméno pana Šarlingera Jindřicha jemuž, za vše co ve své funkci pro zdar celého díla vykonal, zcela upřímně děkuji.
Vážený pane, závěrem si Vás dovoluji požádat, aby jste toto moje stanovisko u Vaší firmy zveřejnil, všem jmenovaným toto moje vyjádření vhodným způsobem sdělil a pokud možno, nejen tak, ocenil jejich práci. Doopravdy to jsou lidé, kteří nejen svojí prací ale i profesionálními schopnostmi a způsobem jednání dělají Vaší firmě jenom čest.
Ing.Vratislav SVOBODA s manželkou, Jaroměř

11.4.2016
Vážené vedení společnosti S a n a c e P o,
tímto bych chtěl poděkovat Vaší společnosti, zejména panu stavbyvedoucímu S A R L I N G E R O V I , za jeho velice profesionální přístup a též velice klientsky příjemný postup při rekonstrukci prostor – od sklepa po místnosti školky – po požáru v domě na Kladně (čp 1376). Díky němu jsme se byli schopni vyrovnat s požárem, který zasáhl náš dům a postupně odstranit škody. Jednal vždy velice odborně, pečlivě, rychle a ochotně. Velice si cením, jak nám jak v roce 2015 tak i letos pomohl. S mnoha díky, přáním všeho dobrého a s pozdravem
Jaroslav Jedlička, Husovo nám 76, 266 01 Beroun
 

Hvozdnice, RD, sanace a rekonstrukce

Jablonec, bazén, sanace

Pacov, Pacovské strojírny, sanace

Praha, Rezidence Na Hřebenkách, vodovodní škoda
Další reference

Skalka, Hotel wellnes resort Stein, sanace po požáru

Stonařov – zabezpečovací práce po požáru

Brandýs nad Labem – Kralovická ul. mytí fasády

Podbořany – základní škola

Kladno Kročehlavy – RD

Mezihoří – penzion

Měčín, Klatovy – hala

Liberec, Husova – byt se schodištěm

Nivnice, Komenského – RD

Modřany – hala

Stráž-nad-Ohří-Kounní

Ústí nad Labem, Šrámková - byt

Ústí nad Labem, Šrámková – byt

Zlín-Kudlov.ul_.Rybníčky-garáž

Žalkovice-garáž

icon

Kompletní reference ke stažení