Vyberte stránku

Reakce Sanace po s.r.o. na negativní komentář TRIDO

Reakce společnosti SANACE PO S.R.O. na negativní komentář TRIDO „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“

Zveřejněný jako negativní komentář od společnosti TRIDO s.r.o – NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.

Společnost SANACE PO s.r.o. je nucena jednoznačně konstatovat, že negativní komentář TRIDO „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“ obsahuje celou řadu nepravdivých, zkreslujících a zavádějících informací, část podstatných informací rovněž zamlčuje. Je zjevné, že společnost TRIDO, s.r.o. zveřejnila článek ve snaze poškodit společnost SANACE PO s.r.o. a vyhnout se placení dlužných částek, které jsou po ní aktuálně vymáhány soudně.

Je vhodné shrnout základní fakta:

společnosti TRIDO s.r.o. skutečně koncem srpna 2018 vyhořel její výrobní areál na adrese Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko;

společnost SANACE PO s.r.o. nabídla společnosti TRIDO s.r.o. své služby a po dohodě stran prakticky okamžitě začala se sanačními a rekonstrukčními pracemi;

práce probíhaly profesionálně, rychle, s enormním nasazením techniky a personálu společnost SANACE PO s.r.o. (prakticky v režimu 24/7) a tak, aby společnost TRIDO s.r.o. mohla rychle obnovit výrobu;

ze strany společnosti TRIDO s.r.o. nebyla nikdy napadána kvalita a rychlost prací, díky společnosti SANACE PO s.r.o. se výrobu podařilo obnovit extrémně rychle;

problém a spor mezi společnostmi TRIDO s.r.o. a SANACE PO s.r.o. nastal až v pokročilém průběhu prací, kdy bylo společností SANACE PO s.r.o. přes předchozí opačná ujišťování ze strany společnosti TRIDO s.r.o. zjištěno, že společnost TRIDO s.r.o. je vlastní chybou a liknavostí naprosto zásadně podpojištěna (cca o 50%);

v důsledku podpojištění společnosti TRIDO s.r.o. odmítla její pojišťovna proplatit plnou výši ceny prací fakturovanou společností SANACE PO s.r.o.

Celý problém a aktuální spor mezi společností SANACE PO s.r.o. a společností TRIDO s.r.o. spočívá tedy v zásadě v tom, že společnost TRIDO s.r.o. odmítá doplatit to, co pojišťovna kvůli zásadnímu podpojištění odmítla hradit. Jinými slovy TRIDO s.r.o. argumentuje „my jsme se špatně pojistili, ale půjde to na Váš úkor – práci dodělejte, ale pokud Vám pojišťovna kvůli naší chybě v pojistné smlouvě a silnému podpojištění nezaplatí, my Vám nic nedáme.“ Menší část sporu pak spočívá v tom, že společnost TRIDO s.r.o. požadovala nadstandardní práce a služby (nonstop práce včetně nocí a víkendů, operativní požadavky na přesuny prací, lidí i materiálu v zájmu výrobních potřeb atp.), u nichž věděla, že je pojišťovna nebude chtít proplatit, přesto si je objednala.

Každý soudný čtenář, spotřebitel i obchodní partner pochopí, že v takové situaci je to společnost TRIDO s.r.o., která pochybila, a to, že odmítá společnosti SANACE PO s.r.o. proplatit z její strany dobře a rychle odvedenou práci, je ostudné a vypovídá to o společnosti TRIDO s.r.o. mnohé. Publikuje-li na svém webu společnost TRIDO s.r.o. popsaný defamační článek, vypovídá to o ní ještě více.

Nutno konstatovat, což společnost ve svém negativní komentáři TRIDO „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“ pochopitelně nezmiňuje, že jednatel společnosti TRIDO s.r.o. výslovně písemně uznal a podpisem stvrdil fakturaci společnosti SANACE PO s.r.o. (mj. „Uznávám tímto svůj dluh plynoucí z této faktury co do shora uvedeného důvodu i výše“), ale i to, že dlouho po fakturaci a vypuknutí sporu ohledně podpojištění společnost TRIDO s.r.o. uzavřela se společností SANACE PO s.r.o. zápočtovou dohodu, v níž se výslovně a písemně celou dlužnou částku zavázala uhradit („Rozdíl ve výši 11.442.057,- Kč uhradí firma TRIDO, s.r.o. na účet č. ú. 217329317/0300, variabilní symbol 1810180.“). Jen místo placení nakonec přišel defamační článek, výmluvy a útoky. Citované faktury a zápočtová dohoda k dispozici zde

Proto společnosti SANACE PO s.r.o. nezbylo než zvolit právní cestu a pohledávky byly uplatněny soudní cestou. Každý, kdo chce znát skutečný stav věci, proto může u Okresního soudu v Blansku spor sledovat (sp. zn. 702 C 14/2021).

Věříme, že defamační a negativní komentář TRIDO s.r.o. „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“ získá u svých čtenářů stejnou pozornost, jaká je jeho věrohodnost – tedy prakticky nulovou.

SANACE PO s.r.o.

PROSBA O SOUČINNOST

Máte podobnou zkušenost?

Domníváme se, že podobné praktiky používá TRIDO s.r.o. i u svých dalších klientů a obchodních partnerů. Pokud máte podobnou zkušenost, ozvěte se nám prosím na emailovou adresu sanacepo@sanacepo.cz , zvážíme společný postup. Děkujeme.

Přesunout se na SANACEPO.cz

REAKCE SPOLEČNOSTI SANACE PO S.R.O. NA NEPRAVDIVÝ ČLÁNEK „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“ REAKCE SPOLEČNOSTI SANACE PO S.R.O. NA NEPRAVDIVÝ ČLÁNEK „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“ REAKCE SPOLEČNOSTI SANACE PO S.R.O. NA NEPRAVDIVÝ ČLÁNEK „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“ REAKCE SPOLEČNOSTI SANACE PO S.R.O. NA NEPRAVDIVÝ ČLÁNEK „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“ REAKCE SPOLEČNOSTI SANACE PO S.R.O. NA NEPRAVDIVÝ ČLÁNEK „NEGATIVNÍ ZKUŠENOST SE SANACE PO S.R.O.“